Samfunnsansvar (CSR)

 

Samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar handler mye om hvordan verdier blir skapt. Kampen Saga antirust as er ikke bare opptatt av økonomiske forhold. Vi ønsker også å integrere både sosiale og miljømessige hensyn i vårt tankesett, strategi og daglige drift. Derfor vil alltid Kampen Saga antirusts viktigste bidrag i det sammfunnsansvaret vi tar, være å skape bærekraftige arbeidplasser.

Formålet med vår interne fokus på samfunnsansvar er å fastsette kravene internt i virksomheten, og vise vei til god forretningspraksis og personlig adferd. Den daglige etterlevelsen skjer gjennom ansatte, styremedlemmer og andre som opptrer på vegne av Kampen Saga antirust.

I Kampen Saga antirust skal vi følge gjeldende regelverk og ha høy etisk standard på det vi foretar oss. Dette skal forankres i vår bedriftskultur slik at kunder, leverandører, konkurrenter og øvrige rundt oss har tillit til oss.

"Samfunnsansvar i Kampen Saga antirust" skal være med å veilede og sette klare grenser for hvordan vi skal opptre på vegne av bedriften innen for følgende temaer;

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Miljø og ytre påvirkning
  • Innkjøp og leverandører

Alle ansatte oppfordres til å ta opp spørsmål knyttet til etiske problemstillinger. Ansatte eller andre som løfter frem eller varsler etiske problemstillinger skal vi sørge for blir ivaretatt på en god måte. Hos oss skal vi være bevisste på vårt samfunnsansvar og etiske veivalg.