Policyerklæring mot korrupsjon og bestikkelser

 

 

Det er Kampen Saga antirust sin policy å drive all virksomhet på en ærlig og etisk forsvarlig måte. Vi har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon og er opptatt av å opptre profesjonelt, rettferdig og med integritet i all vår virksomhet og forretningsforhold.

Vi vil respektere og overholde alle lover som er relevante for å motvirke bestikkelser og korrupsjon i alle jurisdiksjoner der vi opererer