Policy - Arbeidsforhold/Rettigheter

 

 

Kampen Saga Antirust (KSAntirust) skal ha et stabilt og godt forhold til våre medarbeidere. Våre handlinger og utøvelse av ledelse skal være basert på gjensidig respekt og verdighet. Våre medarbeidere skal tilbys ansettelsesvilkår som tilfredsstiller minimumskrav i nasjonal lovgivning, så vel som i relevante ILO konvensjoner.

Vi tilbyr et sunt og trygt arbeidsmiljø, og vi forplikter oss til å forbedre oss kontinuerlig.

  • KSAntirust aksepterer ikke diskriminering eller mobbing.
  • KSAntirust tilbyr like muligheter uansett rase, hudfarge, kjønn,nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet eller andre særpreg.
  • KSAntirust legger til rette for at ansatte, eller andre personer knyttet til KSAntirust, kan rapportere legitime bekymringer eller misnøye, på en slik måte at det sikrer riktig behandling og riktige tiltak, uten at den som rapporterer risikerer forfølgelse.
  • KSAntirust aksepterer ansattes rett til å opprette eller bli medlem av fagforeninger, i henhold til regler og praksis i de respektive land.
  • KSAntirust tilbyr opplæring og mulighet for utdanning som støtter opp om ansattes nåværende og fremtidige utviklingsplaner.
  • KSAntirust ansetter ingen under 18 år, eller under det gjeldende lands lovbestemte aldersgrense.
  • KSAntirust bruker ikke tvungen arbeidskraft, slaveri eller andre former for ufrivillig arbeidskraft på våre arbeidsplasser.
  • KSAntirust godtar ikke forhold som hindrer bevegelsesfrihet for de ansatte.