Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS)

 

 

I Kampen Saga antirust er HMS (helse, miljø og sikkerhet) en integrert del av den daglige driften og et prioritert fokus i alle våre beslutninger.

Kampen Saga antirust har implementert internkontroll- og kvalitetssystemer som skal sikre at våre leveranser skjer på en måte som ikke utsetter medarbeidere og omgivelser for uønsket risiko.

Vi vet at økonomisk vekst og trygge arbeidsplasser er avhengig av et stort engasjement hos den enkelte medarbeider og evnen til å ivareta HMS i det daglige. Derfor er et levende system for internkontroll et viktig bidrag for å nå våre mål.

Kampen Saga antirust sine overordnede HMS-målsetninger er:

  1. Vår virksomhet skal drives i fullt samsvar med interne krav og gjeldende lovgivning
  2. Alle medarbeidere skal trives og i all hovedsak glede seg til hver arbeidsdag
  3. Vi skal ikke ha noen personskade i vår virksomhet som resulterer i sykefravær