HMS Policy

Ved et systematisk HMS-arbeid vil bedriften beskytte de ansattes helse og arbeidsmiljø. En gjennomgående sikkerhetstenking, god tilgang på og riktig opplæring i bruk av teknisk utstyr og personlig verneutstyr er HMS-faktorer som har vår største oppmerksomhet for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte på arbeidsplassen 

Kampen Saga antirust har samarbeid med Avonova som bistår oss med bedriftshelsetjeneste og vårt HMS arbeid.

Samfunnsansvar og myndighetskrav

Kampen Saga antirust skal gjøre sitt beste for å tilfredsstille de krav som blir stilt til oss. Ved et systematisk HMS-arbeid vil vi beskytte mot skader på det ytre og det indre miljø. Vi krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Vårt mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt. En sunn forretningsfilosofi innebærer samfunnsansvar.

Ærlighet, rådgiving, gode tekniske løsninger og godt håndverk som skaper merverdi for kunden utover minstekrav bidrar til lavere energibruk, bedre innemiljø og økt kundetilfredshet.

Vår visjon er

  • at våre ansatte ikke skal utsettes for skader og ulykker i jobb
  • å legge til rette for et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt samarbeid
  • å redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning